Fazy księżyca
Error: GD2 library does not support JPG!

Obwód 155


 

Powierzchnia obwodu nr 155 to 3493 ha w tym 220 ha powierzchni leśnej. Region hodowlany - Bory Dolnośląskie Północno-Wschodnie nr II.

Zestawienie inwentaryzacji zwierzyny, stan na dzień 10.03.2011r. wg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu:

Daniele - 5 szt.
Byki r-m - 2 szt.
Byki I kl. - 1 szt.
Byki II kl. - 1 szt.
Łanie - 3 szt.
Sarny - 202 szt.
Kozły r-m - 80 szt.
Kozły I kl. - 32 szt.
Kozły II kl. - 48 szt.
Kozy - 122 szt.
Dziki - 32 szt.
Przelatki - 20 szt.
Pozostałe - 12 szt.
Lisy - 10  szt.
Jenoty - 7 szt.
Borsuki - 7 szt.
Kuny: - 6 szt.
tumaki - 3 szt.
kamionki - 3 szt.
Tchórze - 6 szt.
Piżmaki - 4 szt.
Zające - 98 szt.
Króliki - 10 szt.
Bażanty - 80 szt.
Kuropatwy - 100 szt.


Mapka obwodu: