Fazy księżyca
Error: GD2 library does not support JPG!

Obwód 154


 

Powierzchnia obwodu nr 154 to 5486 ha w tym 283 ha powierzchni leśnej. Region hodowlany - Podgórze Sudeckie nr V.

Zestawienie inwentaryzacji zwierzyny, stan na dzień 10.03.2011r. wg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu:

Sarny - 265 szt.
Kozły r-m - 88 szt.
Kozły I kl. - 36 szt.
Kozły II kl. - 52 szt.
Kozy - 177 szt.
Dziki - 36 szt.
Przelatki - 22 szt.
Pozostałe - 14 szt.
Lisy - 8 szt.
Jenoty - 6 szt.
Borsuki - 5 szt.
Kuny: - 7 szt.
tumaki - 4 szt.
kamionki - 3 szt.
Tchórze - 4 szt.
Zające - 125 szt.
Bażanty - 40 szt.
Kuropatwy - 120 szt.


Mapka obwodu: