Fazy księżyca

Wrzesień


We wrześniu można polować na:

Jelenie szlachetne: byki

Sarny: kozły

Dziki: wszystkie

Borsuki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Kuropatwy: do 11.09

Słonki: od 1.09

Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

Łyski: do 21.12

Gołębie grzywacze

Jarząbki