Fazy księżyca

Styczeń


W styczniu można polować na:

Jelenie szlachetne: byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01

Jelenie sika: byki, łanie i cielęta do 15.01

Daniele: byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01

Sarny: kozy i koźlęta do 15.01

Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy do 15.01

Muflony: tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki: tylko w drodze odłowu, do 15.01

Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy: tylko w drodze odłowu, do 15.01

Gęsi: gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31.01