Fazy księżyca

Sierpień


W sierpniu można polować na:

Jelenie szlachetne: byki od 21.08

Sarny: kozły

Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki: od 11.08

Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08

Łyski: od 15.08

Gołębie grzywacze: od 15.08