Fazy księżyca

Październik


W październiku można polować na:

Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta

Jelenie sika: byki, łanie i cielęta

Daniele: byki, łanie i cielęta

Sarny: kozy i koźlęta

Dziki: wszystkie

Muflony: tryki, owce i jagnięta

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy: do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc

Słonki: do 21.12

Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne

Łyski: do 21.12

Gołębie grzywacze

Jarząbki