Fazy księżyca

Listopad


W listopadzie można polować na:

Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta

Jelenie sika: byki, łanie i cielęta

Daniele: byki, łanie i cielęta

Sarny: kozy i koźlęta

Dziki: wszystkie

Muflony: tryki, owce i jagnięta

Borsuki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Tchórze i kuny

Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki: również w drodze odłowu

Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy: tylko w drodze odłowu

Słonki

Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki