Fazy księżyca

Kwiecień


W kwietniu możemy polować na:

Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Piżmaki: do 15.04

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze