Fazy księżyca

Grudzień


W grudniu można polować na:

Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta

Jelenie sika: byki, łanie i cielęta

Daniele: byki, łanie i cielęta

Sarny: kozy i koźlęta

Dziki: wszystkie

Muflony: tryki, owce i jagnięta

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki: również w drodze odłowu

Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy: tylko w drodze odłowu

Słonki: do 21.12 Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12

Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc Łyski: do 21.12