Fazy księżyca

Historia koła


Rok założenia: 1971

 

Założyciele:

Zdzisław Ciesielski, Roman Dziędzioła, Stefan Gawlikowski, Witold Grabowski, Kazimierz Hawryluk, Franciszek Kowalski, Franciszek Mucha, Stanisław Siegieda, Franciszek Śliwiński, Roman Tubicz.

 

Koło zarejestrowane zostało 11 grudnia 1971 roku pod numerem RLL-8215-17 w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowej Rady Narodowej w Legnicy. Nazwę zawdzięcza temu, że tworzyli je pracownicy huty miedzi. Zasadą było, że na staż kandydacki do koła przyjmowani byli tylko zatrudnieni w hucie. Z czasem tej praktyki zaniechano. Wielokrotnie koło brało udział w zadrzewianiu i pielęgnacji strefy ochronnej Huty Miedzi w „Legnica”. W obwodzie łowieckim nr 155, który dzierżawi, kupiło działkę rolną o powierzchni 1,71 ha w miejscowości Lipce, którą następnie zalesiono. Wybudowana na niej została okazała wiata drewniana, przy której z różnych okazji zbierają się myśliwi. Drugą taką wiatę wybudowano w lesie, w obwodzie łowieckim nr 118.

 

W 2004 roku koło zorganizowało w Legnicy integracyjne spotkanie kół łowieckich powiatu złotoryjskiego. Oprócz zaproszonych myśliwych w imprezie wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Starostwa Powiatowego w Legnicy, Nadleśnictwa Legnica, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Legnicy. Koło nawiązało współpracę ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Brochocinie. Organizowane jest również z młodzieżą szkolną coroczna akcja zbierania żołędzi i kasztanów jako karmy dla zwierzyny na zimę. Średnio dzieci zbierają po kilkaset kilogramów rocznie, natomiast koło wspiera szkołę, dofinansowując wycieczki i zakupy sprzętu sportowego.

 

W 2011 roku w kościele "Najświętszego serca Pana Jezusa w Legnicy", z okazji 40-lecia koła odbyły się uroczystości związane z poświęceniem oraz nadaniem nowego sztandaru.

 

Łowiska

Koło dzierżawi trzy obwody: odwód łowiecki nr 154 o powierzchni 5400 ha, odwód łowiecki 155 o powierzchni 3493 ha oraz obwód 118 o powierzchni 2890 ha. Pierwsze dwa obwody to obwody polne skategoryzowane jako bardzo słabe. Występuje w nich dzik, sarna, lis, jenot i zając, z ptactwa dzikie kaczki, gołębie grzywacze bażanty i kuropatwy. Trzeci obwód łowiecki koła, oznaczony nr 118, leży w powiecie bolesławieckim. Jest to obwód polno-leśny. Występuje w nim jeleń, dzik, sarna, lis, borsuk, jenot, zając, z ptactwa gołębie grzywacze i kuropatwy.