Fazy księżyca

Sezon 2015/2016

KŁ Miedziak na festynie rodzinnym w Lubiatowie

Więcej…

Projekt edukacyjny KŁ Miedziak w Legnicy

Więcej…

Szkolenie dla kandydatów na sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego

Więcej…

Walne Zebranie Członków KŁ Miedziak w Legnicy

Więcej…